Wie moet aanmelden?

WIE MOET AANMELDEN?

Alle kinderen die graag naar een school in Machelen willen gaan en nog niet ingeschreven zijn.

  • Broers, zussen en kinderen van personeelsleden (voorrangsperiode)

U kan broers of zussen of kinderen van personeel met voorrang aanmelden in dezelfde school tijdens een aparte aanmeldperiode.

  •  Kinderen geboren in 2021

Alle kinderen geboren in 2021 moeten zich aanmelden

Belangrijk: kinderen geboren in november en december 2021 en die pas naar school zullen gaan in september 2024, moet u ook aanmelden.

  • Kinderen geboren voor 2021, die nog niet naar school gaan

Ging uw kind nog om één of andere reden nog niet naar school, vergeet hem/haar niet aan te melden.

  • Kinderen die van school willen veranderen

Zit uw kind nu al ergens op een school maar u wilt veranderen? Dan moet u uw kind eerst aanmelden.

  • Kinderen op een wachtlijst

Staat u op een wachtlijst dan moet u uw kind toch opnieuw aanmelden.

 

WIE MOET NIET AANMELDEN?

Uw kind gaat al naar een basisschool in Machelen en u wilt haar/hem niet te veranderen van school? Uw inschrijving in die school is de hele schoolloopbaan gegarandeerd.