Wie moet aanmelden?

WIE MOET AANMELDEN?

Alle kinderen die graag naar een school in Machelen-Diegem willen gaan en nog niet ingeschreven zijn.

  • Broers, zussen en kinderen van personeelsleden (voorrangsperiode)

Je kan broers of zussen of kinderen van personeel met voorrang aanmelden in dezelfde school tijdens de aparte aanmeldperiode.

  •  Kinderen geboren in 2019

Alle kinderen geboren in 2019 moeten zich aanmelden

Niet vergeten kinderen geboren in november en december 2019 en die pas naar school zullen gaan in september 2022, moet je ook aanmelden.

  • Kinderen geboren voor 2018, die nog niet naar school gaan

Ging je kind nog om één of andere reden nog niet naar school, vergeet hem/haar niet aan te melden.

  • Kinderen die van school willen veranderen

Zit je kind nu al ergens op een school maar je wil veranderen. Dan moet je je kind eerst aanmelden.

  • Kinderen op een wachtlijst

Sta je op een wachtlijst dan moet je je kind toch opnieuw aanmelden.

 

WIE MOET NIET AANMELDEN?

Je kind gaat al naar een basisschool in Machelen-Diegem en je wilt haar/hem niet te veranderen van school? Je inschrijving in die school is de hele schoolloopbaan gegarandeerd.